THẾ LỰC CHIẾN

THẾ LỰC CHIẾNTHĂNG THIÊN 1 THĂNG THIÊN 2

CHÍNH PHÁI

STT Tên nhân vật Cấp độ Môn phái Giết

TÀ PHÁI

STT Tên nhân vật Cấp độ Môn phái Giết

THẾ LỰC CHIẾN THĂNG THIÊN 2 NGÀY [ 01/04/2020 ]

STT Tài Khoản Cấp độ Thế lực Môn phái Giết


THẾ LỰC CHIẾN THĂNG THIÊN 2 TUẦN [ 30/03/2020 - 05/04/2020 ]

STT Tài Khoản Cấp độ Thế lực Môn phái Giết
1 DeGhet 129 TuNghiaDuong 9
2 HoaLien 128 TuNghiaDuong 5
3 ChuTuoc 128 TuNghiaDuong 1
4 BestCaKhia 128 TuNghiaDuong 1
5 Xin10s 127 TuNghiaDuong 1


THẾ LỰC CHIẾN THĂNG THIÊN 2 THÁNG [ 01/04/2020 - 30/04/2020 ]

STT Tài Khoản Cấp độ Thế lực Môn phái Giết

THẾ LỰC CHIẾN THĂNG THIÊN 1 NGÀY [ 01/04/2020 ]

STT Tài Khoản Cấp độ Thế lực Môn phái Giết


THẾ LỰC CHIẾN THĂNG THIÊN 1 TUẦN [ 30/03/2020 - 05/04/2020 ]

STT Tài Khoản Cấp độ Thế lực Môn phái Giết
1 MaxPro 115 Gentlemen 5
2 Apple 112 Gentlemen 1
3 MsMap 111 Gentlemen 1
4 MsDL 111 Gentlemen 1
5 MrBeos 111 Gentlemen 1


THẾ LỰC CHIẾN THĂNG THIÊN 1 THÁNG [ 01/04/2020 - 30/04/2020 ]

STT Tài Khoản Cấp độ Thế lực Môn phái Giết

Hình ảnh Giải Thưởng Tên sản phẩm Mô tả
Top 1 ~ 5 NGÀY Top 1 ~ 5 10 Huy chương TLC , 15 Võ huân đơn.
Top 1 ~ 5 TUẦN Top 1 ~ 5 10 Huy chương TLC, Pill EXP 20% 24h, 30 Võ huân đơn.
Top 1 ~ 3 THÁNG Top 1 ~ 3 15 Huy chương TLC, Pill EXP 80% 24h, 50 Võ huân đơn.
Top 4 ~ 10 THÁNG Top 4 ~ 10 10 Huy chương TLC, Pill EXP 50% 24h, 40 Võ huân đơn.
Top 11 ~ 20 THÁNG Top 11 ~ 20 5 Huy chương TLC, Pill EXP 20% 24h, 30 Võ huân đơn.
1
Bạn cần hỗ trợ?