THẾ LỰC CHIẾN

THẾ LỰC CHIẾNTHĂNG CHỨC THĂNG THIÊN

CHÍNH PHÁI

STT Tên nhân vật Cấp độ Môn phái Giết

TÀ PHÁI

STT Tên nhân vật Cấp độ Môn phái Giết

THẾ LỰC CHIẾN THIÊN CHỨC NGÀY [ 17/02/2020 ]

STT Tài Khoản Cấp độ Thế lực Môn phái Giết


THẾ LỰC CHIẾN THĂNG THIÊN TUẦN [ 17/02/2020 - 23/02/2020 ]

STT Tài Khoản Cấp độ Thế lực Môn phái Giết


THẾ LỰC CHIẾN THĂNG THIÊN THÁNG [ 01/02/2020 - 29/02/2020 ]

STT Tài Khoản Cấp độ Thế lực Môn phái Giết

THẾ LỰC CHIẾN THĂNG CHỨC NGÀY [ 17/02/2020 ]

STT Tài Khoản Cấp độ Thế lực Môn phái Giết


THẾ LỰC CHIẾN THĂNG CHỨC TUẦN [ 17/02/2020 - 23/02/2020 ]

STT Tài Khoản Cấp độ Thế lực Môn phái Giết


THẾ LỰC CHIẾN THĂNG CHỨC THÁNG [ 01/02/2020 - 29/02/2020 ]

STT Tài Khoản Cấp độ Thế lực Môn phái Giết
1 EmBuiDoi 90 Chính OneHIT 125
2 OROCHI 90 Chính OneHIT 63
3 YHocCungBoTay 86 Chính 55
4 BestCaKhia 92 TuNghiaDuong 37
5 zZzSatSinhzZz 91 Chính OneHIT 23
6 DeGhet 93 TuNghiaDuong 23
7 Dark 90 Chính OneHIT 22
8 BanhMyKhong 90 Chính OneHIT 21
9 KuTicc 89 Chính OneHIT 20
10 HoaLien 92 TuNghiaDuong 15
11 LucVuongGia 93 TuNghiaDuong 15
12 HanMinhVu 84 AeNhaTa 13
13 MiSa 83 TuNghiaDuong 13
14 TueLam 82 TuNghiaDuong 10
15 NgoTamQue 84 TuNghiaDuong 8
16 SieuNhanGao 83 7
17 ChotDitAnhDi 77 Chính 7
18 HoaTuLip 79 AeNhaTa 7
19 ThuanNobi 82 Chính SogChetViBan 6
20 NeVerLand 84 Chính 4

Hình ảnh Giải Thưởng Tên sản phẩm Mô tả
Top 1 ~ 5 NGÀY Top 1 ~ 5 10 Huy chương TLC , 15 Võ huân đơn.
Top 1 ~ 5 TUẦN Top 1 ~ 5 10 Huy chương TLC, Pill EXP 20% 24h, 30 Võ huân đơn.
Top 1 ~ 3 THÁNG Top 1 ~ 3 15 Huy chương TLC, Pill EXP 80% 24h, 50 Võ huân đơn.
Top 4 ~ 10 THÁNG Top 4 ~ 10 10 Huy chương TLC, Pill EXP 50% 24h, 40 Võ huân đơn.
Top 11 ~ 20 THÁNG Top 11 ~ 20 5 Huy chương TLC, Pill EXP 20% 24h, 30 Võ huân đơn.