Hiệp Khách Giang Hồ

Version 17.0

THẾ LỰC CHIẾNTHĂNG THIÊN CHƯA THĂNG THIÊN

CHÍNH PHÁI

STT Tên nhân vật Cấp độ Môn phái Giết

TÀ PHÁI

STT Tên nhân vật Cấp độ Môn phái Giết

THẾ LỰC CHIẾN THĂNG THIÊN NGÀY [ 06/12/2019 ]

STT Tài Khoản Cấp độ Thế lực Môn phái Giết


THẾ LỰC CHIẾN THĂNG THIÊN TUẦN [ 02/12/2019 - 08/12/2019 ]

STT Tài Khoản Cấp độ Thế lực Môn phái Giết
1 DevilHunter 133 Chính RiseOfKings 40
2 CaFeSua 129 VoLamChiTon 32
3 zHanBaoQuanz 133 Chính RiseOfKings 30
4 BachVoThuong 132 Chính RiseOfKings 19
5 ToTuMac 125 VoLamChiTon 14


THẾ LỰC CHIẾN THĂNG THIÊN THÁNG [ 01/12/2019 - 31/12/2019 ]

STT Tài Khoản Cấp độ Thế lực Môn phái Giết
1 DevilHunter 133 Chính RiseOfKings 40
2 CaFeSua 129 VoLamChiTon 32
3 zHanBaoQuanz 133 Chính RiseOfKings 30
4 BachVoThuong 132 Chính RiseOfKings 19
5 ToTuMac 125 VoLamChiTon 14
6 DieuYen 132 Chính RiseOfKings 9
7 DieuNhi 132 Chính RiseOfKings 3
8 TuNhu 114 Chính RiseOfKings 3
9 ChiDeBuff13 113 RiseOfKings 2
10 zSucSinhzz 114 RiseOfKings 2
11 OROCHI 128 VoLamChiTon 2
12 PhaThien 125 VoLamChiTon 2
13 CoDaoTuyet 122 VoLamChiTon 1
14 1Kill 129 Chính RiseOfKings 1
15 Biss 113 Chính RiseOfKings 1
16 TuHao 112 Chính RiseOfKings 1
17 HBQ11 113 RiseOfKings 1
18 HBQ5 112 RiseOfKings 1

THẾ LỰC CHIẾN CHƯA THĂNG THIÊN NGÀY [ 06/12/2019 ]

STT Tài Khoản Cấp độ Thế lực Môn phái Giết


THẾ LỰC CHIẾN CHƯA THĂNG THIÊN TUẦN [ 02/12/2019 - 08/12/2019 ]

STT Tài Khoản Cấp độ Thế lực Môn phái Giết


THẾ LỰC CHIẾN CHƯA THĂNG THIÊN THÁNG [ 01/12/2019 - 31/12/2019 ]

STT Tài Khoản Cấp độ Thế lực Môn phái Giết

Hình ảnh Giải Thưởng Tên sản phẩm Mô tả
Top 1 ~ 5 NGÀY Top 1 ~ 5 10 Huy chương TLC , Pill EXP 50% 2h, 15 Võ huân đơn.
Top 1 ~ 5 TUẦN Top 1 ~ 5 10 Huy chương TLC, Pill EXP 50% 24h, 30 Võ huân đơn.
Top 1 ~ 3 THÁNG Top 1 ~ 3 15 Huy chương TLC, Pill EXP 100% 24h, 50 Võ huân đơn.
Top 4 ~ 10 THÁNG Top 4 ~ 10 10 Huy chương TLC, Pill EXP 80% 24h, 40 Võ huân đơn.
Top 11 ~ 20 THÁNG Top 11 ~ 20 5 Huy chương TLC, Pill EXP 50% 24h, 30 Võ huân đơn.
1
Bạn cần hỗ trợ?