TIN TỨC

Sự kiện ngày hạnh phúc

Để tao thêm không khí ấm cùng trong những ngày cách ly ấm cúng.

 Thời Gian :

  Bắt Đầu  :  09/03/2020

  Kết Thúc : 16/03/2020

Nhận nhiệm vụ tại NPC - Ngân Kiều Long

(Level : 60 , "Ngày Hạnh Phúc")

icon-dong-hungole-blog (204)Yêu cầuicon-dong-hungole-blog (204) 

Đánh quái không được quái 20 level.

Mang nguyên liệu về cho Ngân Liều Long

Mỗi thứ 50 nguyên liệu.

      

(1 ngày chỉ làm được 3 lần)

icon-dong-hungole-blog (204)Phần thưởngicon-dong-hungole-blog (204) 

icon-dong-hungole-blog (464) Tăng 10% Phòng thủ (30 phút sử dụng)

icon-dong-hungole-blog (464) Tăng 5% Công lực (30 phút sử dụng)

icon-dong-hungole-blog (464) Tăng 10% Uy lực phòng thủ (30 phút sử dụng)

icon-dong-hungole-blog (464) Tăng 5% Công lực võ công (30 phút sử dụng)

icon-dong-hungole-blog (464) Tăng 300 Sinh mệnh (30 phút sử dụng)

icon-dong-hungole-blog (204)Lưu ý icon-dong-hungole-blog (204)

Tất cả phần thưởng sẽ bị khóa.

Phần thưởng random 1 trong 5 vật phẩm trên.

1
Bạn cần hỗ trợ?