TIN TỨC

Sự kiện ngày 20/10

Nhằm mang lại không khí cho các bạn nhân ngày 20/10,

BQT làm 1 sự kiện nhỏ tạo thêm không khí đi train.

 

Thời gian bắt đầu từ ngày 20/10 đến hết ngày 31/10/2019

 Điều kiện phải đạt level 10.

Nhanh chân đến NPC môn chủ nhận nhiệm vụ.

Sau đó hay đi giết quái mang về cho môn chủ 50 Socola : 

Mỗi ngày chỉ làm được 3 lần.

Phần thường :

Socola Thần Bí : Tăng 20% điểm kinh nghiệm trong 2h.

Socola Thần Bí : Tăng 10% công lực , 10% công lực võ công trong 2h.

Socola Thần Bí : Tăng 13% phòng thủ , 13% uy lực phòng thủ trong 2h.

 

 
 
BQT - HIỆP KHÁCH