Hiệp Khách Giang Hồ

Version 17.0

Sự kiện mãnh ghép giang hồ.

Tạo thêm không khí sôi nỗi trong những ngày đâu Open đi train khó khăn.

BQT tạo sự kiện nhằm hỗ trợ các bạn trong khi hành tẩu.

 

Sau khi train các bạn sẽ nhặt hộp và mở ra được các chữ :         

Tiếp tục mua chữ HỒ :     ở webshop với mã số [ 541 ].

Nhận đủ 4 chữ : [HIỆP, KHÁCH, GIANG, HỒ] chuột phải để mở sẽ nhận dc nhiều phần thưởng.

PHẦN THƯỞNG.

1
Bạn cần hỗ trợ?