TIN TỨC

Sự Kiện Chúc Mừng Năm Mới

Năm củ đang sang năm mới lại đến , chúc toàn thể nhân sĩ võ lâm

năm mới Nhiều thành công và Sức Khỏe.

Cập nhật sự kiện yêu thương Chúc Mừng Năm Mới đến võ lâm.

 

 Thời Gian :

  Bắt Đầu  :  01/01/2020

  Kết Thúc : 10/02/2020

Dành cho tất cả member : level 100 trở lên

Thu thập ghép chữ " CHÚC MỪNG NĂM MỚI "

Sau khi train các bạn sẽ nhặt hộp và mở ra được các chữ :        

Đi train vẫn có cơ hội nhận được : 

Hoặc mua chữ MỚI :    ở webshop với mã số [ 541 ]. 

Nhận đủ 4 chữ, chuột phải để mở sẽ nhận dc nhiều phần thưởng.

PHẦN THƯỞNG.

1
Bạn cần hỗ trợ?