TIN TỨC

Siêu Boss Thủ Thành

 Thời gian bắt đầu:
Thứ 3 , 4 , 5 - Lúc 19h30' - Kênh 2.
Xuất hiện tại Huyền Bột Phái level : 9x , 10x , 11x.
Xuất hiện tại Bắc Hải level : 10x , 11x , 12x.


Lưu ý:
BOSS xuất hiện randum trong map.
Mỗi 1 đợt sẽ có 5 con BOSS
Thời gian cách nhau 15 phút.
Có tất cả 3 đợt xuất hiện BOSS

 Phần thưởng:
Rớt rất nhiều thẻ Võ Huân : 100 ~ 1000
Rớt ngọc clvc : 30% . 31%
Rớt ngọc ulpt : 80 , 90
Nguyên liệu chế tạo soul.
Nguyên liệu chế tạo soul trung.

 

1
Bạn cần hỗ trợ?