TIN TỨC

Quà mừng của Thiên Vân Nhạc

 Thời Gian :

  Bắt Đầu  :  30/03/2020

  Kết Thúc : 06/04/2020

Nhận nhiệm vụ tại NPC - Thiên Vân Nhạc

(Level : 100 , "Quà Tặng Thiên Vân Nhạc")

icon-dong-hungole-blog (204)Yêu cầuicon-dong-hungole-blog (204) 

Đánh quái không được quái 20 level.

Mang nguyên liệu về cho Thiên Vân Nhạc

Mỗi thứ 50 nguyên liệu.

         

icon-dong-hungole-blog (204)Phần thưởngicon-dong-hungole-blog (204) 

icon-dong-hungole-blog (464) Kinh nghiệm từ 20tr ~ 100tr

icon-dong-hungole-blog (464) Võ huân 100 ~ 500

icon-dong-hungole-blog (464) Triệu hồi boss level 80 trở lên.

icon-dong-hungole-blog (464) Chiến phiếu 10m gold

icon-dong-hungole-blog (464) Chiến phiếu 20m gold

icon-dong-hungole-blog (204)Lưu ý icon-dong-hungole-blog (204)

Phần thưởng không khóa.

Không giới hạn lần trả Quest.

Mỗi lần trả nhiệm vụ tốn 5.000.000 lượng.

Phần thưởng random 1 trong 5 vật phẩm trên.

1
Bạn cần hỗ trợ?