Vũ Khí Hàn Băng

Hướng dẫn lấy vũ khí hàn băng.

Bước 1: Di chuyển vào khu vực chiến đấu

- Dành cho hiệp khách cấp độ level 100 ~ 130.

- Mỗi lần vào tốn 50 điểm mệt mỏi.

- NPC map Bắc Hải (tọa độ: góc 11h).

Bước 2 : Đánh quái thu thập ám hiệu số.

- Vào lên trong đánh quái mỗi loại quái sẽ có 1 ám hiệu số khác nhau.

- Thu thập đủ ám hiệu từ số [1] ~ [9]

- Gặp NPC trên cùng để giải mật mã ám hiệu.

Bước 3: Dịch chuyển khu vực ÁC LINH

- Xuất hiện tâm ma của (Đàm Vũ Hiến).

- Giết chúng để nhận Chìa Khóa Hàn Băng giải cứu (Đàm Vũ Hiến)

- Mang chìa khóa giao lại cho (Đàm Vũ Hiến)

- Vượt ải thành công và nhận thưởng.

Phần thưởng

- Kiếm tra thời gian tại (NPC - Phù Dung)

- Phường thưởng trao vào 00h05' Ngày thứ 2 đầu tuần.

- Mỗi 1 char đứng đầu sẽ nhận thưởng.(Đao, Kiếm, Thương, Cung, ...)

- Số lần tham gia không giới hạn. Nhưng lấy kết quả nhanh nhất.

- Lưu ý: Sau khi trao thưởng xong, kết quả sẽ xóa và bắt đầu lại tuần mới.