Tính năng kết hôn

Hệ thống kết hôn tại HiepKhach.VN

Hướng dẫn kết hôn

* Mở bảng hành động (Ctrl A) dùng biểu tượng bộc bạch để ngỏ ý với đối phương

* Sau khi ghép đôi thành công thì có thể sử dụng Tình Lữ Giới Chỉ để dịch chuyển tới phu thê (bán tại NPC Lý Liên)

           

* Bắt đầu tặng hoa cho nhau mỗi ngày để tình yêu đi lên (tick vào Luyến nhân chi hồn ở tab "thêm" trong auto để tự động tặng hoa)

* Hoa ở mỗi bậc kết hôn sẽ tăng chỉ số khác nhau, mỗi màu hoa có giá khác nhau (Kinh nghiệm sẽ khác nhau)

* Tặng hoa đến bậc 4 sẽ nhận buff kết hôn tăng dame, def, hp, mp, exp... và có thể học được sách skill, hỗ trợ kết hôn (bán tại NPC Lý Liên)

* Skill kết hôn khi tổ đội với phu thê sẽ tăng 10% uy lực

* Mỗi ngày Kinh nghiệm giới hạn chỉ nhận tối đa 2000.(dùng chí tôn phù tối đa 3000)

* Sau 23h59' mỗi ngày sẽ tự reset lại giới hạn kinh nghiệm tặng hoa.

          

Hướng dẫn hủy hôn

* Đến NPC Lý Liên để hủy hôn.

* Sau khi hủy hôn vui lòng chọn lại nhân vật để cập nhật.