Thăng Cấp Bang Hội

THĂNG CẤP BANG HỘI

Thăng cấp 2

Yêu cầu:

- Bang chủ phải có 5.000.000 gold và 100.000 điểm kỹ năng

Thực hiện:

- Đến gặp NPC "Cụ Phong Thiên Vương Phong Thanh Phiêu" tại Liễu Thiện Đề Đốc Phủ (Tà phái)

- Hoặc "Thụ Giới Trưởng Lão Thượng Quan Huyền" tại Thần Võ Môn (Chính phái), chọn "Môn phái thăng cấp" để bắt đầu thăng cấp.

( Để kiểm tra bang phái đã thăng cấp thành công hay chưa, các bạn nhấn tổ hợp phím Ctrl + G để xem đẳng cấp hiện tại của bang phái)

Bang hội Chính phái

Bang hội Tà phái


Thăng cấp 3
Yêu cầu: 

- Bang hội đã thăng cấp 2.

- Bang chủ phải có 10.000.000 gold và 400.000 điểm kỹ năng

Thực hiện: 

- Lập lại bước 2 của việc thăng cấp 2 và kiểm tra xem đã thăng cấp thành công hay chưa bằng cách nhấn tổ hợp phím Ctrl + G.


Thăng cấp 4 - Vượt Sinh Tử Ải

 Yêu cầu:

- Bang hội đã thăng cấp 3.

- Bang chủ phải có 20.000.000 gold và 700.000 điểm kỹ năng

 Thực hiện:

- Vào map Thị Trường Tiền Bạc gặp NPC  "Ngân Hóa Thương Nhân Lí Thị" (Chính Phái) hay "Vương Thị" (Tà Phái) trong "Map Thị Trường Tiền Bạc" để tiếp nhận nhiệm vụ.

Sau khi đến "Sinh Tử Ải" trước mặt bạn là 1 Thủy Tinh Cầu. Bấm vào Thủy Tinh Cầu và chọn nhiệm vụ "Tìm kiếm thạch bản"

Sau khi đã nhận nhiệm vụ "tìm kiếm thạch bản" các bạn chạy qua các cửa để đánh quái vật tìm kiếm 20 viên "Thạch bản khối"

Sau khi có đủ 20 viên thạch bản khối, việc tiếp theo là bạn phải tìm cho được thủy tinh cầu thật trong số rất nhiều thủy tinh cầu giả để giao lại 20 thạch bản khối.

- Hãy tìm từ từ tránh lạc đường hoặc quay lại thủy tinh cầu đã đi qua. Trên đường sẽ xuất hiện rất nhiều quái vật bạn phải vượt qua và tìm cho được 3 Thủy Tinh Cầu thật duy nhất giữa rất nhiều Thủy tinh cầu giả

- Sau khi tìm được thủy tinh cầu thật, các bạn giao lại 20 thạch bản khối và được di chuyển đến khu vực khác, tại đây các bạn sẽ phải tiêu diệt Boss của Sinh Tử Ải để lấy được vật phẩm "Vương Tiêu Trung", các bạn đợi vài phút sẽ được đưa trở lại khu vực chợ.

- Đem vật phẩm này về giao lại cho NPC "Cụ Phong Thiên Vương Phong Thanh Phiêu" hoặc "Thụ Giới Trưởng Lão Thượng Quan Huyền" để thăng cấp 4 cho bang phái.

Lưu ý: trên đường làm nhiệm vụ nếu bang chủ bị chết thì các thành viên sẽ bị trở về nơi bắt dầu.