Tẩy Luyện Vật Phẩm

Drop vật phẩm có option ngẫu nhiên và tẩy luyện để có dòng thuộc tính mạnh hơn.

Nguyên Liệu Cần Tẩy Luyện:

- Bùa tẩy luyện được bán tại NPC - Ngân Kiều Long.

- Cần bùa tẩy luyện và đá tẩy luyện.

Hướng Dẫn Tẩy Luyện:

1- Chuột phải vào Bùa Tẩy Luyện.

2- Cho Vật phẩm cần tẩy luyện.

3- Đặt đá tẩy luyện vào.

4- Chọn dòng cần tẩy luyện.

5- Bắt đầu Tẩy Luyện để ngẩu nhiên ra dòng mới.

Thông Tin Sau Khi Tẩy Luyện:

- Trang sức dòng 1, 2 : Không ra chỉ số Công lực võ công.

- Trang sức dòng 3, 4 : Không ra chỉ số Khí công.