Hướng dẫn đăng ký tài khoản

Vào trang chủ : Chọn đăng ký tài khoản

Vào trang chủ : Chọn tải game

* Tên tài khoản từ 6 ~ 12 ký tự.

* Mật khẩu dùng để tham gia game.

* Mã bảo mật dùng để khôi phục mật khẩu.

* Người giới thiệu nếu có: Nhận 10% cash khi nạp thẻ.

* Không có thì bỏ trống.