Hiệp Khách Giang Hồ

Version 17.0

Hệ thống khảm đá sơ cấp,trung cấp, Soul

KHÁI NIỆM:
 • Soul medium (soul trung): là viên Trung cấp tập hồn thạch 
 • Soul thiên nhiên :
 • Soul chế tạo :
 • Đá KI: là viên Sơ cấp kì ngọc thạch mới drop dạo gần đây :
TÁC DỤNG
 
 

- Tác dụng của KI sơ cấp:

 • Đá KI có thể dùng để op vào Áo / Vũ khí (có thể hiểu nôm na như hợp thành).
 • Soul Medium hỗ trợ op đá KI vào VK/Áo (nếu không có Soul Medium thì sẽ không op được)
 • Tác dụng của KI sơ cấp:
 • Loại ghi các số 1%, 2%, 3%, 4%, 5%: tăng % các chỉ số tâm, thể, khí, hồn .
 • Loại ghi +1, +2: tăng thêm 1 hoặc 2 giai đoạn của ngũ hành

- Tác dụng của KI trung cấp:

 • Thuộc tính Phục cừu: khi train quái có xác suất (1~5%) giảm 1/3 tổng lượng máu ( loại này chỉ có tác dụng trên quái )
 • Thuộc tính Phẫn nộ: xác suất (1~3%) tạo ra khả năng nhảy 20% dame
 • Thuộc tính Kì duyên: khi train quái có xác suất (1~3%) tăng tỉ lệ x2 exp
 • Thuộc tính Hấp hồn: khi train quái có xác suất (1~3%) tăng gấp đôi tỉ lệ hút hồn
 • Thuộc tính Di tinh: khi bị quái tấn công có xác suất (1~5%) nhận được trạng thái vô địch trong 3s
 • Thuộc tính Hộ thể: khi bị quái tấn công có xác suất (1~5%) chuyển sát thương (HP) nhận vào thành mất mana (MP)
 • Thuộc tính Hỗn nguyên: xác suất (1~5%) giảm ½ sát thương khi bị tấn công = clvc

CHẾ TẠO:
- Soul trung: đạt đẳng cấp nghề dược cấp 3 sẽ có thể chế . Nguyên liệu:

 • Hạ hồn kết tinh: 100
 • Trung hồn kết tinh: 80
 • Thượng hồn kết tinh: 60
 • Bạo phát (thăng chức 2): 20
 • Bạo phát (thăng chức 3): 20
 • Bạo phát (thăng chức 4): 20
 • Cường Hóa Thạch: 10
 • Sơ cấp kỳ hồn thạch (Low KI): train hoặc đánh boss drop
 • Trung cấp kỳ hồn thạch: tổ hợp từ 5 viên Low KI và 10 Hạ hồn kết tinh. NPC  Thương nhân hàng hóa ( gần NPC ngân kiều long)

SỬ DỤNG:
- Những item cần thiết:

 • Áo / VK cần op KI (phải op ít nhất 1 LV ngũ hành thì mới có thể op KI. sau khi op KI vẫn có thể op tiếp ngũ hành)
 • Soul medium: 1
 • Low KI hoặc Medium KI: 1

- Click phải vào Soul Mediul sẽ hiện ra cái bảng (như op 5hành). Bỏ VK / Áo vào, bỏ đá KI vào và PVP. Sau đó nhắm mắt và ... click OK.

1
Bạn cần hỗ trợ?