TIN TỨC

Điểm danh nhận quà mỗi ngày.

Điều Kiện:

Mỗi ngày chỉ cần đăng nhập vào web báo danh là nhận thưởng.
Phần thưởng sẽ tăng theo từng ngày.
Ngày nào không nhận thì phần thưởng sẽ tính lại từ đầu.

Đẳng nhập tại đây
Báo danh càng nhiều thì phần thưởng càng cao.

Phần Thưởng.


Ngày 1 :  Thái cực
Ngày 2 :  Yêu hoa ma võ 24h
Ngày 3 :  3v Thái cực
Ngày 4 :  2v Chiến thần đan
Ngày 5 :     2v Chí tôn hoàn + Hộ tâm đan 20% - 24h
Ngày 6 :     2v Hỏa dương chí tôn đơn + Hộ tâm đan 50% - 24h
Ngày 7 :     2v Kim long chỉ thêu (Liên) + Hộ tâm đan 80% - 24h

1
Bạn cần hỗ trợ?