TIN TỨC

ĐẬP TRÚNG THẦN THÚ

icon-dong-hungole-blog (204)Khám hiểm những quả trứng ngũ sắc.
icon-dong-hungole-blog (204)Mang về nhiều phần quà giá trị

 Thời Gian :

 icon-dong-hungole-blog (204) Bắt Đầu  :  02/03/2020

icon-dong-hungole-blog (204)  Kết Thúc : 09/03/2020


 Khi nạp thẻ các bạn sẽ nhận dc điểm XU tương ứng.

 Lưu ý :
icon-dong-hungole-blog (204)Mỗi lần đập dùng 100@ để tăng thêm tỷ lệ may mắn ra đồ hiếm.

icon-dong-hungole-blog (204)Xem thông tin Phần Thưởng chi tiết : Tại Đây

1
Bạn cần hỗ trợ?