TIN TỨC

Bảo trì định kỳ

THÔNG BÁO BẢO TRÌ

Nhằm mục đích nâng cao chất lượng phục vụ.

________________________________________

Thời gian : 18h ~ 20h ngày 29/09/2019

Máy chủ : Huyền Bột Phái

________________________

Nội dung bảo trì :

Fix lại hệ thống bái sư.

Cập nhật trang sức khi mở hộp.

Bảo trì tổng thể trang chủ.

Cập nhật các tính năng cho trang chủ

Sau bảo trì mọi người có thể vào trang quản lý tài khoản mới.

 

BQT -HIỆP KHÁCH

 

1
Bạn cần hỗ trợ?