TIN TỨC

Bảo trì định kỳ

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và cập nhật một số sự kiện mới. BQT sẽ tiến hành bảo trì máy chủ như sau :

Thời gian : 18h00 - 18h10' Ngày 28-09-2019.


Nội dung cập nhật:

Cập nhật hệ thống bái sư.
Viết hóa lại 1 số chổ dịch sai hoặc thiếu.
Fix 1 số lỗi lặt vặt .
Sẽ cập nhật thêm


BQT - Hiệp Khách