BẢNG XẾP HẠNGBẢNG XẾP HẠNG

Toàn bộ Đao Kiếm Thương Cung Đ.Phu T.Khách Cầm HBQ ĐHL Quyền sư Diệu yến Tử Hào
STT SVIP Tên nhân vật Thế lực Cấp Nghề Nghiệp Môn phái Võ huân
1 HanBaoQuan Chính phái 119 Bảo Quân OneHIT 18351
2 LoveMe Chính phái 117 Bảo Quân NewKing 15584
3 NhinGiEm Chính phái 116 Bảo Quân NewKing 55241
4 YeuDcKhong Tà phái 116 Bảo Quân TuNghiaDuong 8977
5 Mercedes89 Tà phái 115 Bảo Quân 15570
6 ShoLy Chính phái 113 Bảo Quân NewKing 68153
7 AllForYou Chính phái 113 Bảo Quân NewKing 62398
8 ZxBuiDoixZ Tà phái 111 Bảo Quân TuNghiaDuong 2286
9 zNguyenMinhz Tà phái 110 Bảo Quân 20650
10 SieuNhanHong Tà phái 109 Bảo Quân TuNghiaDuong 8516
11 DarkQueen Tà phái 106 Bảo Quân 215
12 Nokia Tà phái 105 Bảo Quân 2299
13 SamuraiJack Tà phái 105 Bảo Quân 175
14 SiuVipNo2 Tà phái 104 Bảo Quân 100
15 SiuVipNo10 Tà phái 104 Bảo Quân 100
16 SiuVipNo11 Tà phái 104 Bảo Quân 562
17 yukiC Chính phái 104 Bảo Quân OneHIT 22101
18 LoveChicken Tà phái 103 Bảo Quân Gentlemen 100
19 LucTi Tà phái 103 Bảo Quân 9070
20 SakuraYura Tà phái 102 Bảo Quân TuNghiaDuong 900
STT SVIP Tài Khoản Điểm
1 Kotaros2 aFear 23254
2 AnhBuiDoi123 EmBuiDoi 16476
3 dau113 ThichSoChim 1185
4 281091 KeWeiSi 6450
5 pekrim4444 Ashe 25
6 huyen471 DeGhet 10
7 hkghdhl TranPhongLang 33
8 kafu11 OROCHI 610
9 hkghhbq DongDucHoa 168
10 thoivm22 zZzSucSinhzZz 174
11 chuhui90 Cheo 2
12 gao471 TuTru 0
13 281095 EpLaLen 239
14 dolphinst1234 131
15 hkghtuhao thuongde1 49
16 admmuch TuNhienChet 0
17 0986458713 MasterNJ 37
18 dau119 khottangsuc 9165
19 kutun1 HoaLien 6815
20 chyozh HuanHuong 49
STT Tên Nhân Vật Cấp Độ Thế Lực Nghề Nghiệp Môn phái
1 OROCHI 126 Chính phái Cầm Sư OneHIT
2 Laura 114 Chính phái Kiếm Khách NewKing
3 DongDucHoa 125 Chính phái Thích Khách OneHIT
4 TuanBboy 35 Tà phái Bảo Quân TuNghiaDuong
5 Alice 115 Chính phái Tử Hào NewKing
6 BabyShark 116 Tà phái Thích Khách TuNghiaDuong
7 BuffProNo1 122 Chính phái Đại Phu OneHIT
8 FullHDKhongChe 113 Chính phái Thích Khách NewKing
9 AnhTuan 115 Chính phái Thích Khách NewKing
10 LongThan 85 Tà phái Tử Hào
11 aFear 126 Chính phái Kiếm Khách OneHIT
12 HoaLien 128 Tà phái Hoa Liên TuNghiaDuong
13 ThanY 111 Chính phái Đại Phu NewKing
14 So001 35 Chính phái Bảo Quân
15 Z100O 108 Tà phái Tử Hào Gentlemen
16 TieuThanY 104 Tà phái Đại Phu
17 TrieuTuLong 118 Chính phái Tử Hào OneHIT
18 VegeHit 103 Tà phái Thích Khách AmazonCLB
19 TuHaoKa 113 Chính phái Tử Hào NewKing
20 PhapSu2020 36 Chính phái Bảo Quân OneHIT
STT Bang Chủ Bang Hội Thành Viên Cấp Độ Điểm
1 DeGhet TuNghiaDuong 72 7 4592
2 MrBi Gentlemen 36 7 4476
3 Laura NewKing 35 7 4265
4 Dark OneHIT 72 7 4089
5 TigerAmazon AmazonCLB 36 5 1778
1
Bạn cần hỗ trợ?