BẢNG XẾP HẠNGBẢNG XẾP HẠNG

Toàn bộ Đao Kiếm Thương Cung Đ.Phu T.Khách Cầm HBQ ĐHL Quyền sư Diệu yến Tử Hào
STT SVIP Tên nhân vật Thế lực Cấp Nghề Nghiệp Môn phái Võ huân
1 DKhanhPhuong Chính phái 115 Thương Khách OneHIT 17045
2 ZzThuanNobizZ Chính phái 111 Thương Khách OneHIT 56056
3 pkvodoi Tà phái 104 Thương Khách AmazonCLB 13233
4 Choemxin Tà phái 104 Thương Khách 12275
5 CoHieuPho Tà phái 101 Thương Khách 7100
6 ThichSatSinh Chính phái 101 Thương Khách 100
7 TocBacViEm Chính phái 101 Thương Khách 165
8 1ChocNhe Tà phái 101 Thương Khách 13276
9 SieuNhanTrang Tà phái 100 Thương Khách AeNhaTa 1414
10 HoangLong Tà phái 100 Thương Khách TuNghiaDuong 1100
11 zJokerz Tà phái 100 Thương Khách 100
12 GoCui Tà phái 100 Thương Khách 100
13 zBatmanz Chính phái 100 Thương Khách 100
14 Restia Tà phái 100 Thương Khách 100
15 TocBacViTjnh Chính phái 98 Thương Khách 8090
16 VoSong Chính phái 94 Thương Khách OneHIT 5030
17 HacLong Tà phái 89 Thương Khách 3100
18 HaL0nG Chính phái 87 Thương Khách 100
19 Gyra Chính phái 87 Thương Khách 2090
20 ChauLinh Chính phái 87 Thương Khách 3100
STT SVIP Tài Khoản Điểm
1 Kotaros2 aFear 23254
2 AnhBuiDoi123 EmBuiDoi 16476
3 dau113 ThichSoChim 1185
4 281091 KeWeiSi 4036
5 pekrim4444 Ashe 25
6 huyen471 DeGhet 10
7 hkghdhl TranPhongLang 33
8 kafu11 OROCHI 610
9 hkghhbq DongDucHoa 168
10 thoivm22 zZzSucSinhzZz 174
11 chuhui90 Cheo 2
12 gao471 TuTru 0
13 281095 EpLaLen 239
14 dolphinst1234 131
15 hkghtuhao thuongde1 49
16 admmuch TuNhienChet 0
17 0986458713 MasterNJ 37
18 dau119 khottangsuc 9165
19 kutun1 HoaLien 6815
20 chyozh HuanHuong 49
STT Tên Nhân Vật Cấp Độ Thế Lực Nghề Nghiệp Môn phái
1 OROCHI 126 Chính phái Cầm Sư OneHIT
2 Laura 114 Chính phái Kiếm Khách NewKing
3 DongDucHoa 125 Chính phái Thích Khách OneHIT
4 TuanBboy 35 Tà phái Bảo Quân TuNghiaDuong
5 Alice 115 Chính phái Tử Hào NewKing
6 BabyShark 116 Tà phái Thích Khách TuNghiaDuong
7 BuffProNo1 122 Chính phái Đại Phu OneHIT
8 FullHDKhongChe 113 Chính phái Thích Khách NewKing
9 AnhTuan 115 Chính phái Thích Khách NewKing
10 LongThan 85 Tà phái Tử Hào
11 LucVuongGia 129 Tà phái Tử Hào TuNghiaDuong
12 aFear 126 Chính phái Kiếm Khách OneHIT
13 HoaLien 128 Tà phái Hoa Liên TuNghiaDuong
14 ThanY 111 Chính phái Đại Phu NewKing
15 So001 35 Chính phái Bảo Quân
16 Z100O 108 Tà phái Tử Hào Gentlemen
17 TieuThanY 104 Tà phái Đại Phu
18 TrieuTuLong 118 Chính phái Tử Hào OneHIT
19 VegeHit 103 Tà phái Thích Khách AmazonCLB
20 TuHaoKa 113 Chính phái Tử Hào NewKing
STT Bang Chủ Bang Hội Thành Viên Cấp Độ Điểm
1 DeGhet TuNghiaDuong 72 7 4592
2 MrBi Gentlemen 36 7 4476
3 Laura NewKing 35 7 4265
4 Dark OneHIT 72 7 4089
5 TigerAmazon AmazonCLB 36 5 1778
1
Bạn cần hỗ trợ?