BẢNG XẾP HẠNGBẢNG XẾP HẠNG

Toàn bộ Đao Kiếm Thương Cung Đ.Phu T.Khách Cầm HBQ ĐHL Quyền sư Diệu yến Tử Hào
STT SVIP Tên nhân vật Thế lực Cấp Nghề Nghiệp Môn phái Võ huân
1 LucVuongGia Tà phái 129 Tử Hào TuNghiaDuong 642896
2 TuTru Tà phái 128 Tử Hào TuNghiaDuong 211628
3 Bean Tà phái 128 Tử Hào TuNghiaDuong 61489
4 TranPhongLang Chính phái 127 Tử Hào OneHIT 267611
5 zZzSucSinhzZz Chính phái 127 Tử Hào OneHIT 221750
6 ThanhLong Tà phái 125 Tử Hào TuNghiaDuong 59513
7 HuyenVu Tà phái 125 Tử Hào TuNghiaDuong 103564
8 BachHo Tà phái 124 Tử Hào TuNghiaDuong 38997
9 LeeBonKiHun Tà phái 122 Tử Hào TuNghiaDuong 75331
10 TuHao Chính phái 119 Tử Hào OneHIT 19241
11 KhanhBN Chính phái 119 Tử Hào OneHIT 18639
12 Tuhao12 Chính phái 118 Tử Hào OneHIT 65
13 Despot Tà phái 118 Tử Hào TuNghiaDuong 55192
14 GoingDown Tà phái 118 Tử Hào TuNghiaDuong 63215
15 NguCoc Tà phái 118 Tử Hào TuNghiaDuong 33703
16 Tuhao14 Chính phái 118 Tử Hào OneHIT 80
17 TrieuTuLong Chính phái 118 Tử Hào OneHIT 10116
18 DGiaBao Chính phái 118 Tử Hào OneHIT 58381
19 AaThanhVu Chính phái 117 Tử Hào OneHIT 120288
20 YEmSao Chính phái 117 Tử Hào NewKing 58698
STT SVIP Tài Khoản Điểm
1 Kotaros2 aFear 23254
2 AnhBuiDoi123 EmBuiDoi 16476
3 dau113 ThichSoChim 1185
4 281091 KeWeiSi 6450
5 pekrim4444 Ashe 25
6 huyen471 DeGhet 10
7 hkghdhl TranPhongLang 33
8 kafu11 OROCHI 610
9 hkghhbq DongDucHoa 168
10 thoivm22 zZzSucSinhzZz 174
11 chuhui90 Cheo 2
12 gao471 TuTru 0
13 281095 EpLaLen 479
14 dolphinst1234 131
15 hkghtuhao thuongde1 49
16 admmuch TuNhienChet 0
17 0986458713 MasterNJ 37
18 dau119 khottangsuc 9165
19 kutun1 HoaLien 6815
20 chyozh HuanHuong 49
STT Tên Nhân Vật Cấp Độ Thế Lực Nghề Nghiệp Môn phái
1 OROCHI 126 Chính phái Cầm Sư OneHIT
2 Laura 114 Chính phái Kiếm Khách NewKing
3 DongDucHoa 125 Chính phái Thích Khách OneHIT
4 TuanBboy 35 Tà phái Bảo Quân TuNghiaDuong
5 Alice 115 Chính phái Tử Hào NewKing
6 BabyShark 116 Tà phái Thích Khách TuNghiaDuong
7 BuffProNo1 122 Chính phái Đại Phu OneHIT
8 FullHDKhongChe 113 Chính phái Thích Khách NewKing
9 AnhTuan 115 Chính phái Thích Khách NewKing
10 LongThan 85 Tà phái Tử Hào
11 aFear 126 Chính phái Kiếm Khách OneHIT
12 HoaLien 128 Tà phái Hoa Liên TuNghiaDuong
13 ThanY 111 Chính phái Đại Phu NewKing
14 So001 35 Chính phái Bảo Quân
15 Z100O 108 Tà phái Tử Hào Gentlemen
16 TieuThanY 104 Tà phái Đại Phu
17 TrieuTuLong 118 Chính phái Tử Hào OneHIT
18 VegeHit 103 Tà phái Thích Khách AmazonCLB
19 TuHaoKa 113 Chính phái Tử Hào NewKing
20 PhapSu2020 36 Chính phái Bảo Quân OneHIT
STT Bang Chủ Bang Hội Thành Viên Cấp Độ Điểm
1 DeGhet TuNghiaDuong 72 7 4592
2 MrBi Gentlemen 36 7 4476
3 Laura NewKing 35 7 4265
4 Dark OneHIT 72 7 4089
5 TigerAmazon AmazonCLB 36 5 1778
1
Bạn cần hỗ trợ?