BẢNG XẾP HẠNGBẢNG XẾP HẠNG

Toàn bộ Đao Kiếm Thương Cung Đ.Phu T.Khách Cầm HBQ ĐHL Quyền sư Diệu yến Tử Hào
STT SVIP Tên nhân vật Thế lực Cấp Nghề Nghiệp Môn phái Võ huân
1 TuTru Tà phái 93 Tử Hào TuNghiaDuong 1100
2 DeGhet Tà phái 93 Thích Khách TuNghiaDuong 4095
3 LucVuongGia Tà phái 92 Tử Hào TuNghiaDuong 21791
4 HoaLien Tà phái 92 Hoa Liên TuNghiaDuong 5248
5 BestCaKhia Tà phái 92 Diệu Yến TuNghiaDuong 3100
6 ChuTuoc Tà phái 91 Đại Phu TuNghiaDuong 1090
7 zNguyenMinhz Tà phái 91 Bảo Quân TuNghiaDuong 1030
8 Bean Tà phái 91 Tử Hào TuNghiaDuong 1090
9 zZzSatSinhzZz Chính phái 91 Cung Thủ OneHIT 21799
10 COVID19 Chính phái 91 Tử Hào OneHIT 13966
11 OROCHI Chính phái 90 Cầm Sư OneHIT 14198
12 zZzSucSinhzZz Chính phái 90 Tử Hào OneHIT 1100
13 BanhMyKhong Chính phái 90 Đại Phu OneHIT 16734
14 Dark Chính phái 90 Tử Hào OneHIT 14685
15 EmBuiDoi Chính phái 90 Đại Phu OneHIT 7561
16 HuyenVu Tà phái 90 Tử Hào 1100
17 CuaDong Tà phái 90 Đao Khách TuNghiaDuong 1100
18 GoingDown Tà phái 89 Tử Hào 1100
19 TiengCam Tà phái 89 Thích Khách 1100
20 Despot Tà phái 89 Tử Hào TuNghiaDuong 1100
STT SVIP Tài Khoản Điểm
1 AnhBuiDoi123 EmBuiDoi 6742
2 kafu11 OROCHI 16004
3 281091 LucVuongGia 8152
4 dau113 BestCaKhia 26218
5 huyen471 DeGhet 11514
6 hkghhbq BanhMyKhong 11888
7 pekrim4444 BaByDuck 29095
8 hkghdhl COVID19 345
9 hoanpq01 1
10 thoivm22 zZzSatSinhzZz 73
11 dolphinst1234 131
12 0986458713 BoGia 5890
13 gao471 TuTru 900
14 chuhui90 zZzSucSinhzZz 5316
15 dau119 BestKhoc 32726
16 chyozh HuanHuong 23661
17 281094 ChuTuoc 346
18 embuidoi123 AnhBuiDoi 41147
19 thoivm221 AnhThanhNien 258
20 tphatpq2019 3514