Hiệp Khách Giang Hồ

Version 17.0


BẢNG XẾP HẠNG

Toàn bộ Đao Kiếm Thương Cung Đ.Phu T.Khách Cầm HBQ ĐHL Quyền sư Diệu yến Tử Hào
STT SVIP Tên nhân vật Thế lực Cấp Nghề Nghiệp Môn phái Võ huân
1 [GM]TestDP Tà phái 140 Đại Phu a2sad2sd 116615
2 [GM]TestTLC Chính phái 140 Tử Hào 120
3 zHanBaoQuanz Chính phái 117 Tử Hào RiseOfKings 64492
4 DieuYen Chính phái 117 Diệu Yến RiseOfKings 50702
5 TranHaoNam Chính phái 116 Tử Hào RiseOfKings 69327
6 DieuNhi Chính phái 116 Bảo Quân RiseOfKings 44297
7 1Kill Chính phái 116 Tử Hào RiseOfKings 34449
8 BachVoThuong Chính phái 116 Hoa Liên RiseOfKings 68866
9 EmBuiDoi Chính phái 116 Hoa Liên RiseOfKings 48293
10 ThienVuong Chính phái 116 Tử Hào RiseOfKings 48721
11 CaFeSua Tà phái 115 Cầm Sư VoLamChiTon 93004
12 OROCHI Tà phái 114 Tử Hào VoLamChiTon 40460
13 HoaLien Tà phái 114 Hoa Liên TuNghiaDuong 50285
14 VongThan Tà phái 113 Đao Khách TuNghiaDuong 26180
15 GreenSword Tà phái 113 Kiếm Khách TuNghiaDuong 45917
16 Gangs Tà phái 113 Tử Hào TuNghiaDuong 26120
17 Orange Tà phái 113 Đại Phu 26100
18 BanGaNo1 Tà phái 113 Cung Thủ VoLamChiTon 78812
19 LaoDai Tà phái 112 Đao Khách TuNghiaDuong 33682
20 DamHoaLien Tà phái 110 Hoa Liên RiseOfKings 39116
STT SVIP Tài Khoản Điểm
1 AnhBuiDoi123 EmBuiDoi 21414
2 kafu11 CaFeSua 4535
3 hkghhbq CkHanBaoQuan 67
4 hoanpq01 OROCHI 1401
5 0986458713 Lam34 0
6 chinhdaikahn1 acwaca 0
7 gao473 VongThan 0
8 thoivm22 HanBaoQuanZz 1891
9 tphatpq2019 Path93 11692
10 chuhui90 Hung34 0
11 dolphinst1234 Rues 230
12 giacngucool1992 Zeref 180
13 hkghdhl HanBaoQuanZ 1787
14 ngaicuong1991 1Kill 5
15 busbeak90 Dung34 0
16 bahoangdao1 wqqdqwdq 0
17 chinhdaikahn2 dawdac 0
18 chilinhBH01 DTAnhGa 9140
19 cuibap113 LaoDai 0
20 gao471 Orange 0
1
Bạn cần hỗ trợ?