BẢNG XẾP HẠNGBẢNG XẾP HẠNG

Toàn bộ Đao Kiếm Thương Cung Đ.Phu T.Khách Cầm HBQ ĐHL Quyền sư Diệu yến Tử Hào
STT SVIP Tên nhân vật Thế lực Cấp Nghề Nghiệp Môn phái Võ huân
1 DeGhet Tà phái 129 Thích Khách TuNghiaDuong 635063
2 LucVuongGia Tà phái 129 Tử Hào TuNghiaDuong 642896
3 TuTru Tà phái 128 Tử Hào TuNghiaDuong 211628
4 ChuTuoc Tà phái 128 Đại Phu TuNghiaDuong 100072
5 HoaLien Tà phái 128 Hoa Liên TuNghiaDuong 518030
6 BestCaKhia Tà phái 128 Cầm Sư TuNghiaDuong 638235
7 Bean Tà phái 128 Tử Hào TuNghiaDuong 61489
8 EmBuiDoi Chính phái 127 Đại Phu OneHIT 239631
9 Xin10s Tà phái 127 Cầm Sư TuNghiaDuong 323708
10 TranPhongLang Chính phái 127 Tử Hào OneHIT 267611
11 zZzSucSinhzZz Chính phái 127 Tử Hào OneHIT 221750
12 aFear Chính phái 126 Kiếm Khách OneHIT 130968
13 Dark Chính phái 126 Đao Khách OneHIT 115587
14 Cheo Chính phái 126 Cung Thủ OneHIT 401
15 OROCHI Chính phái 126 Cầm Sư OneHIT 47988
16 DongDucHoa Chính phái 125 Thích Khách OneHIT 445246
17 ThanhLong Tà phái 125 Tử Hào TuNghiaDuong 59513
18 HuyenVu Tà phái 125 Tử Hào TuNghiaDuong 103564
19 BachHo Tà phái 124 Tử Hào TuNghiaDuong 38997
20 XxChipPhexX Tà phái 124 Thích Khách TuNghiaDuong 101
STT SVIP Tài Khoản Điểm
1 Kotaros2 aFear 23254
2 AnhBuiDoi123 EmBuiDoi 16476
3 dau113 ThichSoChim 1185
4 281091 KeWeiSi 6450
5 pekrim4444 Ashe 25
6 huyen471 DeGhet 10
7 hkghdhl TranPhongLang 33
8 kafu11 OROCHI 610
9 hkghhbq DongDucHoa 168
10 thoivm22 zZzSucSinhzZz 174
11 chuhui90 Cheo 2
12 gao471 TuTru 0
13 281095 EpLaLen 479
14 dolphinst1234 131
15 hkghtuhao thuongde1 49
16 admmuch TuNhienChet 0
17 0986458713 MasterNJ 37
18 dau119 khottangsuc 9165
19 kutun1 HoaLien 6815
20 chyozh HuanHuong 49
STT Tên Nhân Vật Cấp Độ Thế Lực Nghề Nghiệp Môn phái
1 OROCHI 126 Chính phái Cầm Sư OneHIT
2 Laura 114 Chính phái Kiếm Khách NewKing
3 DongDucHoa 125 Chính phái Thích Khách OneHIT
4 TuanBboy 35 Tà phái Bảo Quân TuNghiaDuong
5 Alice 115 Chính phái Tử Hào NewKing
6 BabyShark 116 Tà phái Thích Khách TuNghiaDuong
7 BuffProNo1 122 Chính phái Đại Phu OneHIT
8 FullHDKhongChe 113 Chính phái Thích Khách NewKing
9 AnhTuan 115 Chính phái Thích Khách NewKing
10 LongThan 85 Tà phái Tử Hào
11 aFear 126 Chính phái Kiếm Khách OneHIT
12 HoaLien 128 Tà phái Hoa Liên TuNghiaDuong
13 ThanY 111 Chính phái Đại Phu NewKing
14 So001 35 Chính phái Bảo Quân
15 Z100O 108 Tà phái Tử Hào Gentlemen
16 TieuThanY 104 Tà phái Đại Phu
17 TrieuTuLong 118 Chính phái Tử Hào OneHIT
18 VegeHit 103 Tà phái Thích Khách AmazonCLB
19 TuHaoKa 113 Chính phái Tử Hào NewKing
20 PhapSu2020 36 Chính phái Bảo Quân OneHIT
STT Bang Chủ Bang Hội Thành Viên Cấp Độ Điểm
1 DeGhet TuNghiaDuong 72 7 4592
2 MrBi Gentlemen 36 7 4476
3 Laura NewKing 35 7 4265
4 Dark OneHIT 72 7 4089
5 TigerAmazon AmazonCLB 36 5 1778
1
Bạn cần hỗ trợ?